Εμφάνιση 1 έως 4 από το σύνολο των 4 εγγραφών

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  • 06/02/2020
  Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος μεσίτη ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 198 του Ν.4072/2012.   α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτε...

Θέμα: Προσκόμιση βεβαιώσεων παρακολούθησης επαναπιστοποίησης 75 ωρών και Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης.

  • 23/01/2020
  Θέμα: Προσκόμιση βεβαιώσεων παρακολούθησης επαναπιστοποίησης 75 ωρών και Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης.               Το Επιμελητήριο Κοζάνης υπενθυμίζει στα μέλη-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι θα πρέπει μέχρι 31/03/2020...

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2019

  • 21/01/2020
  ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2019 Το Επιμελητήριο Κοζάνης υπενθυμίζει στα μέλη-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι η ανανέωση των αδειών που λήγουν την 31η .12.2019, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως και 31.3....

Δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4583/2018.

  • 19/11/2019
Δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4583/2018. 1)Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 1)Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής. 2)Πιστοποιητικό πο...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR