ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2023 και προσκόμιση 15ώρου επαναπιστοποιήσεων για το έτος 2023.

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2023 και προσκόμιση 15ώρου επαναπιστοποιήσεων για το έτος 2023.

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2023 και προσκόμιση 15ώρου επαναπιστοποιήσεων για το έτος 2023.

Tο Επιμελητήριο Κοζάνης υπενθυμίζει στα μέλη-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι η ανανέωση των αδειών που λήγουν την 31η .12.2023, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως και 31.3.2024, προσκομίζοντας τα οριζόμενα εκ του N.4583/18-12-2018 και της Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδος 45/21.11.2014  (ΦΕΚ Β3350/12.12.2014).

Για την ανανέωση της αδείας και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως και 31.3.2024, πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων (φυσικών προσώπων):

1.Αστυνομική ταυτότητα.

2.Βεβαίωση από την αρμόδια δικαστική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

3.Βεβαίωση από την αρμόδια δικαστική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

4.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή εκτύπωση εικόνας της επιχείρησης από το TAXIS.

5.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται.

6.Αίτηση και Υπεύθυνες Δηλώσεις (μπορείτε να τα κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου). Επίσης όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr.

7.Εξόφληση τυχόν  οφειλόμενων Επιμελητηριακών συνδρομών και 5,12 ευρώ για την βεβαίωση.

8.Επαναπιστοποιήσεις 15 ωρών για το έτος 2023 σύμφωνα με την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδος 45/21.11.2014 (ΦΕΚ Β3350/12.12.2014).

 9.Το Ποινικό μητρώο  θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Κοζάνης μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

Β)Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών εταιριών:

Για το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής της εταιρίας:

1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της.

2.Βεβαίωση από την αρμόδια δικαστική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

3.Βεβαίωση από την αρμόδια δικαστική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

4.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή εκτύπωση εικόνας της επιχείρησης από το TAXIS.

5.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ.

6.Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις (μπορείτε να τα κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου) (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής).

7.Εξόφληση τυχόν οφειλόμενων Επιμελητηριακών συνδρομών και 5,12 ευρώ για βεβαίωση και  Εξόφληση τελών ΓΕΜΗ.

8.Επαναπιστοποιήσεις 15 ωρών για το έτος 2023 σύμφωνα με την Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδος 45/21.11.2014 (ΦΕΚ Β3350/12.12.2014)

9.Υπ. δήλωση νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί των μετόχων –εταίρων

10.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Κοζάνης μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Τα πιστοποιητικό (2) και ( 4)προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία).

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών  επιφέρει την διαγραφή  από το ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου  https://www.evekozani.gr/Page/display_page/15621 και στο τηλ. 2461034669.

 ΕΠΙΣΗΣ

 Παρακαλούνται όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  να προσκομίσουν  το 15ωρο επαναπιστοποιήσεων  του 2023 ανεξάρτητα  από την ημερομηνία λήξης της αδείας τους καθώς και το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης  σε περίπτωση που έχει λήξει.

 Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών  επιφέρει την διαγραφή  από το ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της αδείας τους.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Νικόλαος Σακαλής

 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
υπεύθυνη δήλωση για δικαστικά έγγραφα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR