ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. - Αυτοαπογραφή Επιχειρήσεων στο Γ.Ε.Μ.Η.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΠΕ Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-941οικ/2012 και την εγκυκλίο Κ1-1184/12-6-2012  είναι υποχρεωτική η  αυτοαπογραφή  επιχειρήσεων συγκεκριμένων νομικών μορφών σε συγκεκριμένες προθεσμίες.

Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται  με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου ατελώς ηλεκτρονικά, δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr www.businessregistry.gr) από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET
 
Οι νέες προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής

1. Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
 1. Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
 2. Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
 3. Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
 4. Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
 5. Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
 6. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
 7. Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
 8. Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
 9. Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
 10. Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

2. Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

 1. Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3.
 2. Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5,6.
 3. Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8,9,0.

3. Για  τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται:
 1. Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
 2. Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0

ΠΡΟΣΟΧΗ!!. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο ΓΕΜΗ ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την Υπουργική Απόφαση Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, θα επιβληθεί πρόστιμο που κυμαίνεται από 600έως 30.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005.

Εναλλακτικά και εάν ο υπόχρεος για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση – δήλωση αυτοαπογραφή, οφείλει να την υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΠΕ Κοζάνης. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλει τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ ύψους 10  ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο παράρτημα της Κ1-9410οικ/2012  και τα έγγραφα που συνυποβάλλονται θα  πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΠΕ Κοζανης (www.evekozani.gr) μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά  σχετικά με την εγκύκλιο, με τις προθεσμίες και τον τρόπο που θα γίνει ηλεκτρονικά η αυτοαπογραφή των εν λόγω επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

Α) ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αυτοαπογραφής προσκομίζεται στο Επιμελητήριο την Βεβαίωση της Αυτοαπογραφής της επιχείρησης.

Β) ΕAN Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση που θα έρθετε στην υπηρεσία μας για την απογραφή της επιχείρησης θα χρειαστεί να μας καταθέσετε τα παρακάτω:

1) Αίτηση που θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και ότι ζητείται η απογραφή της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ.

2) Καταστατικό αρχικό και τυχόν τροποποιήσεις  (και σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή pdf)

3) Εάν τα καταστατικά δεν είναι επικυροποιημένα  τότε θα χρειαστεί μια υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομισμένα έγγραφα προέρχονται από αντίγραφα εκ των προτοτύπων

4) Το κόστος για την απογραφή της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ μέσω του επιμελητηρίου είναι 10€ για κάθε καταχώρηση.

 

ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ “DOC” – ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ “PDF”

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Χρήσιμες συνδέσεις:

YA Κ1-941 – Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

YA Κ1-1136 – Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»


Εγκύκλιος Κ1-1184 – Εγκύκλιος Αυτοαπογραφής, παροχή διευκρυνίσεων επί της Κ1-941 και Κ1-1136

Ενημέρωση για την Αυτοαπογραφή όπως παρουσιάστηκε στην Γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ 22-23 Ιουνίου 2012


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR