ΙΔΙΩΤΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577-13/6/2018 (ΦΕΚ Β' 2380-21/6/2018), που εφαρμόζεται από 23/7/2018, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα στην παραπάνω εγκύκλιο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύσταση εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ.

Διαδικασία Σύστασης εταιρίας  ΙΚΕ


Βήμα 1: Έλεγχος των ΚΑΔ που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία της σύστασης για να εξακριβωθεί εάν η εταιρία περνάει από την Υπηρεσία Μίας Στάσης ή όχι.

Βήμα2: Συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών που εμφανίζονται πιο κάτω

Βήμα3: Επικοινωνία με την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του ΕΒΕ ΠΕ Κοζάνης για έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και στην συνέχεια κλείσιμο ημερομηνίας για την σύσταση της εταιρίας.

Απαραίτητα έγγραφα για την σύσταση εταιριών.

1. Εξουσιοδότηση για κάθε ένα απο τα μέλη της εταιρίας την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου   (Χρειάζεται γνήσιο της Υπογραφής)

2. Καταστατικά με το γνήσιο της υπογραφής
 
3. Δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων.

4. Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα Μ (Μ1,Μ2,Μ3 κλπ)
 

5.Το καταστατικό σύστασης σε μορφή word.

 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2461041693 και 2461034669
 

1. Ν 4072 2012(ΑΡΘΡΑ 43-120)

2. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 1 (Παρουσίαση)

3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑEXOUSIODOTISIGIAVMS_F1753.doc
KYANEASYMS2018_F6334.pdf
φεκ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 928 20_3_2017.pdf

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR