ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ) - Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577-13/6/2018 (ΦΕΚ Β' 2380-21/6/2018), που εφαρμόζεται από 23/7/2018, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα στην παραπάνω εγκύκλιο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύσταση εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ.

Διαδικασία Σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης


Βήμα 1: Έλεγχος των ΚΑΔ που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαδικασία της σύστασης για να εξακριβωθεί εάν η εταιρία περνάει από την Υπηρεσία Μίας Στάσης ή όχι.

Βήμα2: Συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών που εμφανίζονται πιο κάτω

Βήμα3: Επικοινωνία με την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η του ΕΒΕ ΠΕ Κοζάνης για έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και στην συνέχεια κλείσιμο ημερομηνίας για την σύσταση της εταιρίας.

Απαραίτητα έγγραφα για την σύσταση εταιριών.

1. Εξουσιοδότηση για κάθε ένα απο τα μέλη της εταιρίας την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου   (Χρειάζεται γνήσιο της Υπογραφής)

2. Καταστατικά με το γνήσιο της υπογραφής
 
3. Δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων.

4. Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα Μ (Μ1,Μ2,Μ3 κλπ)
 

5.Το καταστατικό σύστασης σε μορφή word.

 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2461041693 και 2461034669


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Κ.Υ.Α.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR