ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ - Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας από το Επιμελητήριο Ν. Κοζάνης προς τα μέλη του.

  Ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» στην υπηρεσία των Μελών του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Ο  «Συνήγορος του Επιχειρηματία» που ξεκίνησε τη λειτουργία του ως νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου από τον περασμένο Νοέμβρη, συνεχίζει να λειτουργεί ενημερώνοντας, συμβουλεύοντας και «καθοδηγώντας» τα μέλη που  απευθύνονται στο Επιμελητήριο για να    αντιμετωπίσουν προβλήματα και προβληματισμούς που αντιμετωπίζουν καθημερινά, κατά την άσκηση της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 Στα πλαίσια αυτά ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» σε συνεργασία με ειδικούς και επιστημονικούς  συνεργάτες αναλαμβάνει να ενημερώσει το μέλος για τα δικαιώματα που έχει στις συναλλαγές του με υπηρεσίες του Δημοσίου και ακόμα να το πληροφορήσει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για θέματα νομικής, φορολογικής, οικονομοτεχνικής, διοικητικής φύσης κ. ά.

Στις αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας του ΕΒΕ είναι και επεξεργασία προτάσεων που μπορεί να υποβάλλουν και να προτείνουν τα μέλη για βελτίωση των συνθηκών άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και κάθε άλλη πρόταση που πιστεύεται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ή της καλύτερης διάχυσης της πληροφόρησης για  θέματα άμεσου ενδιαφέροντος.  Όπως είναι για παράδειγμα τα νέα κυβερνητικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση.   

Μπορεί δηλαδή το μέλος να προτείνει τη διενέργεια μιας εκδήλωσης για την πληρέστερη ενημέρωση ενός συνόλου μελών στο οποίο ανήκει, π.χ για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου νόμου διακανονισμού των επιχειρησιακών οφειλών ή τη συμμετοχή του ΕΒΕ σε έκθεση γενικού ή κλαδικού ενδιαφέροντος και άλλα συναφή. Μπορεί για παράδειγμα να ρωτήσει να μάθει εάν το ίδιο ευνοείται από νέες ρυθμίσεις ή να ζητήσει να του παρασχεθούν ερμηνευτικές διευκρινήσεις για  θέματα που αφορούν την εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων νόμου που διέπουν τις επαγγελματικές  του υποχρεώσεις και δικαιώματα, τις σχέσεις του με τον ασφαλιστικό του φορέα, ή με το φορέα ασφάλισης των εργαζομένων του, θέματα εργασιακής φύσης γενικά και συναλλαγών με το Δημόσιο γενικότερα.  Ακόμα, μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες του, αλλά και να ζητήσει την παρέμβαση του Επιμελητηρίου προς τους αρμοδίους για την αποκατάσταση «κακώς κείμενων» πάντα σε σχέση με την άσκηση της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

Ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία» σε κάθε περίπτωση αφού καταγράψει το αίτημα ή την πρόταση του μέλους  θα προβεί στη σύνταξη τεκμηριωμένων απαντήσεων και θα ενημερώσει τη διοίκηση για τις προτάσεις που τυχόν υποβάλλουν τα μέλη για παρεμβάσεις προς αρμοδίους  με σκοπό την αποκατάσταση τυχόν αδικιών σε βάρος μελών από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και για την προώθηση ενεργειών από πλευράς ΕΒΕ προς όφελος των μελών.  

Ο «Συνήγορος του Επιχειρηματία»  στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας, στην εξάλειψη προβλημάτων σχετικών με την άγνοια του Νόμου και την εσφαλμένη νοοτροπία που δημιουργούν στα μέλη του Επιμελητηρίου εμπόδια στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των συναλλαγών προς όφελος τόσο των επιχειρηματιών, που πρέπει να αποκτήσουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει, όσο και των ίδιων των υπηρεσιών και των στελεχών τους, καθώς είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι η καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και εν γένει των πολιτών είναι πρωταρχικός στόχος όλων μας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας, καθημερινά στο ΕΒΕ Ν. Κοζάνης, 24610-41693 (Πληροφορίες Δ/ντρια: κα Κατερίνα Καρακουλάκη e-mail: chambers@otenet.gr ) 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR