ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πρόεδρος: Μητλιάγκας Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος:   Μόσχος Βασίλειος                              

Β΄ Αντιπρόεδρος:   Πουγαρίδης Αντώνιος

Γενικός Γραμματέας:   Ιωαννίδης Αδάμ

Οικονομικός Επόπτης:  Μαλούτας Παναγιώτης

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων:   Χλιάπας Μιχαήλ

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων:   Καλεντηριάδης Κοσμάς

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τμήμα Γουνοποιών 

1.Μούσιος Νικόλαος 

Εμπορικό Τμήμα 

2.Γρηγοριάδης Ιωάννης

3.Ιωαννίδης Αδάμ

4.Ιωαννίδης Σπύρος

5.Καλεντηριάδης Κοσμάς

6. Χατζηπαντελής Σωκράτης 

Τμήμα Μεταποίησης 

7. Γρηγοριάδης Κυριάκος

8. Λίτας Αργύριος 

9. Πουγαρίδης Αντώνιος 

10. Τέτος Νικόλαος

11. Χασιώτης Ευθύμιος

12. Χλιάπας Μιχαήλ

Τμήμα Υπηρεσιών 

13. Κάλφας Παναγιώτης

14. Λυσσαρίδης Νικόλαος

15. Μαλούτας Παναγιώτης

16. Μητλιάγκας Ιωάννης

17. Μόσχος βασίλειος

18. Παναγιωτίδου Παναγιώτα

19. Παντελίδης Γεώργιος

20. Τσανακτσίδης Κων/νου

21. Τσαμπούρης Φώτιος

 

 

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR