ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Πρόσκληση Επιχειρήσεων για την παροχή πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 • Πρόσκληση Επιχειρήσεων για την παροχή πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων για την

συμμετοχή στην Πράξη «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής

Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146»

                                                                                                                                                                                     

                                                                    

                                                                                                                                                                                    Κοζάνη ,10.07.2024

                                                                                                                                                                                          Αρ.πρωτ.1388

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» , της Πράξης με τίτλο Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ως Δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) και από Εθνικούς Πόρους (μέσω του ΠΔΕ).  

Ο στόχος της Πράξης είναι η κινητοποίηση 500 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και η είσοδος / επανείσοδός τους στην αγορά εργασίας, σε βιώσιμες θέσεις εργασίας με μακροπρόθεσμη προοπτική. Ειδικότερα, αφορά στην τοποθέτηση των ωφελουμένων κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης, σε θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού επιπέδου ή σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης και συγκεκριμένα του Υποέργου 1 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» θα υλοποιηθούν:

 • Συμβουλευτική Καθοδήγηση - Υποστήριξη για 500 ωφελούμενους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 • Θεωρητική Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες (400 ώρες)
 • Πρακτική Άσκηση 200 ωρών (on the job training)
 • εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων από διαπιστευμένο, από τον Ε.ΣΥ.Δ., Φορέα Πιστοποίησης φυσικών προσώπων

Το Επιμελητήριο Κοζάνης, καλεί όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης), με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα τους σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις/φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εν λόγω δράση, θα έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν ωφελούμενους, για συνολικά 200 ώρες, με τη μορφή πρακτικής άσκησης και χωρίς να έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Περιγραφικά στοιχεία επιχείρησης/ φορέα
 • Τον αριθμό των ατόμων, ανά ειδικότητα, που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης/ φορέα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) και την Περιφέρεια δραστηριοποίησης.

 

Και θα αναρτούν στην πλατφόρμα τα κάτωθι Δικαιολογητικά:

 1. Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων προσωποποιημένης πληροφόρησης ΑΑΔΕ Επιχείρησης (Έδρας και τυχόν Υποκ/των) από το link myΑΑΔΕ https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/arxiki -> Μητρώο και Επικοινωνία -> Συμπλήρωση Κωδικών Taxis -> Στοιχεία επιχείρησης -> Αναλυτική Έκδοση
 2. Πίνακας προσωπικού E4 (Εφόσον Υπάρχουν)

Η καταχώρηση αίτησης συμμετοχής από τις επιχειρήσεις / φορείς θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://aitisi.katartisi-kozani.gr/p/m/aitisi_kozani_comp/el-GR  

Παρακαλαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω.

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Επιχειρήσεων για την παροχή πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR