ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Έγκριση παράτασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης (θεωρητικής σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, πρακτικής άσκησης) και Πιστοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146.

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Έγκριση παράτασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης (θεωρητικής σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, πρακτικής άσκησης) και Πιστοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146.

                                                                                  

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,

Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,

chambers@otenet.gr

Τηλ. επικ. : 2461041693

 

Κοζάνη, 08.02.2024

Αρ. πρωτ. : 288

Απόφαση Προέδρου

 

Θέμα: Έγκριση παράτασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης (θεωρητικής σε οριζόντιες και εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, πρακτικής άσκησης) και Πιστοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146.

Ο Πρόεδρος με την αρμοδιότητα που του ορίζει η υπ. αριθμ. πρωτ. 440/08-08-2023 απόφαση με τίτλο: «Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον πρόεδρο του ΔΣ» αποφασίζει:

α) την έγκριση της παράτασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς ωφελούμενους,

β) την άμεση δημοσιοποίηση της παράτασης της πρόσκλησης με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κοζάνης, όπως και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, με στόχο την ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση αυτής και την προσέλκυση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δυνητικών ωφελουμένων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως και το Σάββατο 17/02/2024, ομοίως και η υποβολή των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους, μέσω της ιστοσελίδας του έργου https://aitisi.katartisi-kozani.gr/p/m/apply/el-GR

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑAπόφαση Προέδρου

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR