ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Συνέχιση του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146 στο ΔΑΜ με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών.

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • Συνέχιση του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146 στο ΔΑΜ με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών.

Συνέχιση του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των υπηρεσιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146 στο ΔΑΜ με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών.

Αποφασίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με αριθ. πρωτ. 1296/17.08.2023 Διακήρυξης  16600  ΕΞ  2021  31-05-20201  (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης  21PROC008688472,  αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ  2021S/ 105-276966, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 23PROC013268109) έως και την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό, για την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές της υπ’ αριθ. της υπ’ αριθ. πρωτ. 1296/2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013268109) Διακήρυξης.

 Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση - Διευκρίνηση
enotice_21.11.23_ADAM

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR