ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΑΑΔΕ: Τα myDATA «κλειδώνουν» τις δηλώσεις ΦΠΑ από το 2024

ΑΑΔΕ: Τα myDATA «κλειδώνουν» τις δηλώσεις ΦΠΑ από το 2024

Κλειδώνουν" από τον Ιανουάριο του 2024 οι δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με την πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας myData και των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες δεν θα έχουν καμία δυνατότητα παρεμβασης και τροποποίησης των προσυμπληρωμένων δεδομένων αφού οι δηλώσεις ΦΠΑ θα προσυμπληρώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA.ΑΑΔΕ.

Τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Σημειώνεται  ότι για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από τον περασμένο Δεκέμβριο η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Η πλήρης ανάπτυξη  της  ψηφιακής πλατφόρμας  myData θα επιτρέψει την οριστική κατάργηση των φορολογικών δηλώσεων που θα είναι το επόμενο βήμα απαλλάσσοντας τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα από την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων, καθώς η συμπλήρωση και η υποβολή θα γίνεται αυτόματα.

Ειδικότερα, με νέα απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA όλα τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία

Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις

Στην περίπτωση ταυτόχρονων συναλλαγών με χρήση Μέσων Πληρωμών (POS) τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες πριν την έκδοσή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους αντίστοιχους Τύπους Παραστατικών και την ένδειξη «Υπό Έκδοση» για σκοπούς τεκμηρίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης.

Παράλληλα δίνεται νέα παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 για την αντικατάσταση των παλαιών τύπου ταμειακών μηχανών με σύγχρονες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τα POS και με την πλατφόρμα myData ενώ αναβάλλεται για την 1η Ιανουαρίου 2024 η υποχρεωτική χρήση του QR code σε όλες τις αποδείξεις.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των συναλλαγών θα οδηγήσουν σε άμεσες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, καθώς από το 2024:

*Καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData. Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν.

*Η τιμολόγηση θα είναι μόνο ηλεκτρονική (ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης). Μέχρι να γίνει υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνονται τα κίνητρα για όσους την εφαρμόζουν νωρίτερα. Τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι τα εξής: Ταχύτερες επιστροφές φόρων, παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια και υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγια τους τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

*Θεσπίζεται το «ψηφιακό πελατολόγιο» που θα πρέπει να τηρούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ώστε να είναι διαθέσιμο στον έλεγχο και να συγκρίνεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα λογιστικό πρόγραμμα που θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και θα είναι διασυνδεδεμένο με το Τaxis προκειμένου να μην μπορεί να παραβιαστεί και να αλλοιωθούν τα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταχωρείται ο αριθμός των πελατών κάθε επαγγελματία και θα συγκρίνεται με τον αριθμό των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδεται και θα περνάει στο MyData.

*Ενεργοποιείται το ψηφιακό δελτίο αποστολής, πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον κοινό προγραμματισμό ΥΠΕΘΟ και ΑΑΔΕ, προχωρά παράλληλα ο σχεδιασμός για διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS (καταληκτική ημερομηνία 29-2-2024).

Η «ψηφιακή εποχή» διευρύνει ταυτόχρονα το «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Οι έμμεσες τεχνικές θα χρησιμοποιούνται εφεξής:

-Όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.

-Όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων.

-Όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων, και:

-Όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις.

Με έμμεσες τεχνικές, προσδιορίζονται τα κέρδη και το εκκαθαριστικό βγαίνει με κατ’ εκτίμηση φόρο.

Η πάταξη της φοροδιαφυγής ενισχύει και τις προσδοκίες για περισσότερα έσοδα έως το 2026. Από τα 2 δισ. ευρώ που προσδοκούσε το ΥΠΕΘΟ, νεότερες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον πήχη στα 3 δισ. ευρώ καθώς στο μεσοδιάστημα παίρνει σάρκα και οστά το νέο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και κατ’ επέκταση με ελάχιστο φόρο. Μόνο από τις αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών προσδοκώνται έξτρα έσοδα 600 εκατ. ευρώ, από το 2024, καθώς συνολικά ο φόρος εισοδήματος της εν λόγω επαγγελματικής κατηγορίας αναμένεται να ανέβει από τα 1,7 στα 2,3 δισ. ευρώ.

Πηγή: https://www.businessnews.gr/oikonomia/item/275152-aade-ta-mydata-kleidonoun-tis-diloseis-fpa-apo-to-2024

 

 

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR