ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται νέα παράταση για τις ενστάσεις - Ποιο το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται νέα παράταση για τις ενστάσεις - Ποιο το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών

Τετάρτη 25/10/2023 

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Έρχεται νέα παράταση για τις ενστάσεις - Ποιο το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών

Νέα παράταση παίρνει η αγωνία 17.000 επιχειρήσεων και επαγγελματιών που «κόπηκαν» από τους κύκλους της επιστρεπτέας  προκαταβολής  ή  έλαβαν  μικρότερα  ποσά  από  αυτά  που  δικαιούνται.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα του  υπουργείου  Εθνικής  Οικονομίας  και  Οικονομικών  ο  έλεγχος  των  ενστάσεων θα πρέπει κανονικά να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου ωστόσο η αρμόδια επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει το έργο με αποτέλεσμα να αφήνεται ανοικτό για νέα πίστωση χρόνου.
Να σημειωθεί  ότι το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα για πάνω από δύο χρόνια με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε αναμονή περιμένοντας να μάθουν για το αν είναι δικαιούχες ή όχι των κρατικών δανείων που δόθηκαν από την κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας. Μάλιστα για την ταχύτερη εκκαθάριση των φακέλων με τις ενστάσεις το υπουργείο Οικονομικών είχε προσλάβει ιδιωτική εταιρία.
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν και θα λάβουν την κρατική ενίσχυση, θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις, με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση:

Αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν.

- Τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν αιτούσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

Έλεγχος

Ο έλεγχος των ενστάσεων διενεργείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις και τα στοιχεία που έχει αποστείλει εγγράφως η ΑΑΔΕ και περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της. Οι αιτήσεις για λήψη των κρατικών δανείων που είχαν απορριφθεί για διάφορους λόγους κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, επανεξετάζονται μετά από φορολογικούς ελέγχους σε βιβλία και στοιχεία ενώ διενεργούνται και άλλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η διαδικασία προβλέπει ότι σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση.
Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και  διενέργειας  φορολογικού ελέγχου.
Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό.

Πηγή: www.bankingnews.gr

          Μάριος Χριστοδούλου   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR