ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για τις σχολικές περιόδους Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων που θα αποτυπώνονται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προφορών. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194189)

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για τις σχολικές περιόδους Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων που θα αποτυπώνονται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προφορών. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194189)

Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για τις σχολικές περιόδους Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων που θα αποτυπώνονται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προφορών. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194189)

 

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR