ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - 9/1/2023: Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση

9/1/2023: Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση

ΕΥΔΑΜ - Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής ΜετάβασηςΗμερομηνία έκδοσης: 09/01/2023

Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/01/2023

Τελευταία ημέρα υποβολής: 03/03/2023

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε (Ε.Λ.Ε.Δ.Α.Μ)

Κωδ. Πρόσκλησης: Α/0005

Προϋπολογισμός: 27.000.000,00.€

Στις παρεμβάσεις της Προτεραιότητας 1 του ΠΔΑΜ 2021-2027 πρoβλέπονται δράσεις στήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την συγκρότηση Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση (εφεξής και Μηχανισμός Υποστήριξης), οποίος θα οργανωθεί και θα παρέχει υπηρεσίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καλύπτοντας όλες τις Περιοχές ΔΑΜ με υπηρεσίες γενικής και ειδικής υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (υπό σύσταση, υφιστάμενες, νεοφυείς) ή των δυνητικών επενδυτών με υπηρεσίες σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Οι λιγνιτικές περιοχές θα καλύπτονται με τοπικούς μηχανισμούς.

Πληροφορίες: κα Διαμαντίνα Μωραΐτη, E-mail: dmoraiti@mou.gr

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόσκληση
Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης

Πηγή: https://eydam.gr

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR