ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Το Επιμελητήριο  Κοζάνης  με  επιστολή  του  Προέδρου κ. Ιωάννη Μητλιάγκα, προτείνει  βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 • Το Επιμελητήριο  Κοζάνης  με  επιστολή  του  Προέδρου κ. Ιωάννη Μητλιάγκα, προτείνει  βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Επιστολή έστειλε το  Επιμελητήριο Κοζάνης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, τη Γενική Γραμματέας Ενέργειας Και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Υφυπουργό στον πρωθυπουργό και Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννη Μπρατάκο.

Το Επιμελητήριο  Κοζάνης  με  επιστολή  του  Προέδρου κ. Ιωάννη Μητλιάγκα, προτείνει  βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ολόκληρη η επιστολή

Κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Δυτικής  Μακεδονίας  και  το βαρύ τίμημα (οικονομικό και κοινωνικό)  που πληρώνουν λόγω της απολιγνιτοποίησης πρέπει να ενισχυθούν με κάθε τρόπο δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, που αφορούν έργα ανάπτυξης ΑΠΕ.

Το Επιμελητήριο Κοζάνης συντάσσεται με την απόφαση έκδοσης ψηφίσματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 31-8-2022 ( ΑΔΑ: ΨΚΦΣ7ΛΨ-940 ), σχετικά  με τις βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προτείνουμε περαιτέρω τις εξής βελτιώσεις, ικανοποιώντας έτσι το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών της περιοχής μας:

 • Ζητούμε και απαιτούμε για την Π.Ε. Κοζάνης τη δέσμευση  ισχύος 50 - 80 MW  στο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε  να  δημιουργηθεί Ενεργειακή Κοινότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή των μελών του ΕΒΕ, με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual netmetering).

 

 • Να θεσπιστεί δυνατότητα συμμετοχής των Επιμελητηρίων σε περισσότερες από μία ενεργειακές κοινότητες στο πνεύμα και τη λογική ανάλογης πρόβλεψης του άρθρου 106 του Νόμου 4951 /4.7.2022. Η ρύθμιση να αφορά το σύνολο των Επιμελητηρίων της Χώρας με ειδική πρόβλεψη προτεραιοποίησης για τα Επιμελητήρια περιοχών μετάβασης όπως  το Επιμελητήριο της Κοζάνης.

 

 • Να γίνει ορθολογική κατανομή των όρων σύνδεσης για την έγκριση των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ, ικανοποιώντας έτσι το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας.

 

 • Οι Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα  από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, και οι Ενεργειακές  Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, να έχουν μέγιστο όριο ισχύος  προσφορών σύνδεσης τα 18 MW ανά κοινότητα.

 

 • Οι μικρές αριθμητικά σε μέλη Ενεργειακές Κοινότητες να έχουν μέγιστο όριο ισχύος προσφορών σύνδεσης τα 4MW ανά Εν. Κοινότητα.

 

 • Να εγκριθούν τα αιτήματα ιδιωτών (φυσικών προσώπων), που αφορούν έργα μέχρι 500 kW ανά αίτημα.

 

 • Πρέπει να εγκριθεί το σύνολο των αιτημάτων στα οποία συμμετέχουν ως επενδυτές οι κάτοικοι της Π.Ε. Κοζάνης  και Π.Ε. Φλώρινας, ικανοποιώντας έτσι το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας λόγω της απολιγνιτοποίησης.

 

 • Για κάθε καινούργιο υποσταθμό που θα γίνεται, το 20% της ισχύος να δεσμεύεται υπέρ της τοπικής  κοινωνίας ως εξής: το 10%  για  ικανοποίηση αιτημάτων έως 1 MW μικροεπενδυτών (δηλ. Ενεργειακών Κοινοτήτων και φυσικών προσώπων) και 10% για επενδύσεις Virtual Netmetering που θα    γίνονται από διάφορους φορείς.

Αναμένουμε  τις παρεμβάσεις σας οι οποίες  θα  συμβάλλουν στην βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων της Π.Ε Κοζάνης και της Π.Ε Φλώρινας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο Πρόεδρος

του Επιμελητηρίου Κοζάνης

  Ιωάννης  Μητλιάγκας

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΠΕ ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR