ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για έναρξη ατομικής επιχείρησης από τον υπολογιστή

22 Σεπτεμβρίου 2022

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για έναρξη ατομικής επιχείρησης από τον υπολογιστή

Η Γενική Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Γενική Γραμματεία Εμπορίου δημιουργούν μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα υπάρχουν ή θα μπορούν να αντλούνται εύκολα, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύσταση μια ατομικής επιχείρησης.

Δηλαδή, οι επαγγελματίες θα γλυτώσουν από την ταλαιπωρία και τη συλλογή της «χαρτούρας» … τρέχοντας από την μια υπηρεσία στην άλλη!

Έξαλλου με τη νέα διαδικασία θα μειωθούν τα δικαιολογητικά που πρέπει κάθε φορά να υποβάλλονται, πολλαπλώς, σε διαφορετικούς φορείς (φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνες δηλώσεις, πολλαπλά έγγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ), ενώ θα καταργηθούν και επιμέρους διαδικασίες που συνεπάγονται περιττά διοικητικά βάρη.

Με τη νέα διαδικασία:

• Δεν θα απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες
• Καταργείται η προεγγραφή σε όλους τους φορείς

Ο επιχειρηματίας (είτε ο ίδιος, είτε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του), θα εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, όπου δεν αντλούνται αυτόματα, για την έκδοση «Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών».

Αφού ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος, θα εκδίδεται από την ΑΑΔΕ η «Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών» και ακολούθως θα γίνεται και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

Αξίζει να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης, ο πολίτης θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό της επιχείρησής του που θα έχει αντίστοιχη λειτουργικότητα με τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

Από την οθόνη του υπολογιστή σας

Με τη διαδικασία αυθεντικοποίησης θα διενεργούνται έλεγχοι στο Φορολογικό Μητρώο για την εγκυρότητα των στοιχείων του ΑΦΜ. Αν δεν ικανοποιηθούν οι έλεγχοι, ο ενδιαφερόμενος δεν θα έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και ενημερώνεται προκειμένου να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Μετά την αυθεντικοποίηση και την είσοδο των χρηστών στο σύστημα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία της έναρξης ή να συνεχίσουν μία προηγούμενη διαδικασία έναρξης που ενδεχομένως έχουν αποθηκεύσει προσωρινά.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξουσιοδότησης κάποιου τρίτου προσώπου προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση της αίτησης εκ μέρους του.

Στην περίπτωση επιλογής του πεδίου της «ιδίας χρήσης» στην οθόνη του χρήστη εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, δηλαδή όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως αυτά προκύπτουν από το Φορολογικό Μητρώο.

Ακολούθως, οι χρήστες επιλέγουν τον τύπο της έδρας της επιχείρησης.

Με τα εν λόγω στοιχεία αναζήτησης, αντλούνται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας από την ΑΑΔΕ και ο αριθμός παροχής, το είδος του ακινήτου, το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο όροφος και το εμβαδόν, καθώς και ο ΑΤΑΚ στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μισθωτηρίων που είναι καταγεγραμμένος.

Προχωρώντας, η εφαρμογή αντλεί τα στοιχεία διεύθυνσης δραστηριότητας της επιχείρησης και συμπληρώνονται αυτόματα στα ειδικά πεδία της εφαρμογής.

Ο χρήστης καλείται επιπρόσθετα να επιλέξει την αντίστοιχη περιοχή στην οποία αντιστοιχίζεται η διεύθυνση της επιλεγμένης έδρας του.

Κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, το στοιχεία όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο αντλούνται μέσω Φορολογικού Μητρώου, ενώ τα προσωπικά τους στοιχεία εμφανίζονται συμπληρωμένα.

Επιπρόσθετα, παρατίθεται προσυμπληρωμένη η διεύθυνση κατοικίας.

Οι χρήστες καταχωρούν την επωνυμία της επιχείρησης και εφόσον το επιθυμούν, επιλέγουν και διακριτικό/ εμπορικό τίτλο. Τόσο ο εμπορικός τίτλος, όσο και ο διακριτικός μπορούν να αποδοθούν και στην αγγλική γλώσσα.

Στη συνέχεια, καταχωρούν προέλευση έναρξης και πρώτη έναρξη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα επικοινωνίας και ιστότοπο και επιπρόσθετα στοιχεία, όπως ημερομηνία λήξης φορολογικού έτους, ημερομηνία λήξης 1ου φορολογικού έτους, κατηγορία βιβλίων, τρόπο ένταξης, στοιχεία ΦΠΑ (υπαγωγή, τρόπος ένταξης, καθεστώς, ειδικός φόρος, ενδοκοινοτικές συναλλαγές), καθώς και στοιχεία δραστηριότητας τρόπος άσκησης δραστηριότητας, λίστα δραστηριοτήτων (ΚΑΔ, Περιγραφή, Είδος).

 

Πηγή:https://1voice.gr/nea-psifiaki-platforma-gia-enarxi-atomikis-epicheirisis-apo-ton-ypologisti/?fbclid=IwAR2l2l-V1POU-rakYss-tw7d-tCpgeyh48xP5dUkCqAS0zs2GTCfKGPgqzc
 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR