ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Τροποιητικές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι αποφεύγουν τα πρόστιμα, αναλυτικά στοιχεία

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Τροποιητικές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι αποφεύγουν τα πρόστιμα, αναλυτικά στοιχεία

Τροποιητικές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι αποφεύγουν τα πρόστιμα, αναλυτικά στοιχεία

Έξι κατηγορίες φορολογούμενων μπορούν να διορθώσουν λάθη, κενά η παραλείψεις στη φορολογική δήλωση ακόμα και εκπρόθεσμα χωρίς να κληθούν να πληρώσουν το πρόστιμο των 100-250 ευρώ ανάλογα με την προέλευση του εισοδήματος τους.

Σύμφωνα με το νόμο δεν επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων δηλαδή έως τις 29 Ιουλίου. Ωστόσο αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα την αρχική φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική, δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο.
  2. υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει καταβολή πρόσθετου φόρου έως 100 ευρώ.
  3. εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εξ αιτίας καθυστέρησης στην έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών από τον εργοδότη η τον αρμόδιο φορέα. Σημειώνεται ότι ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση
  4. εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τη συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης και σκοπό έχουν τη διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η εισαγωγή ή η διόρθωση του αριθμού παροχής της ΔΕΗ, του ΑΜΚΑ του υπόχρεου ή κάποιου εξαρτώμενου μέλους του, η τροποποίηση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού (ΙBAN), η διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο, η "φιλοξενία" για φορολογικούς λόγους, η εισαγωγή κενού ή ημιτελούς ακινήτου ή των στοιχείων των συνιδιοκτητών ακινήτων στο Ε2, η μεταβολή κάποιου πληροφοριακού στοιχείου του Πίνακα Β΄ της πρώτης σελίδας του Ε3, η τροποποίηση στοιχείων του υπόχρεου νομικού προσώπου/οντότητας ή του εκπροσώπου αυτού κ.α. Επισημαίνεται ότι αντίθετα δεν αποτελεί διόρθωση ελλιπούς δήλωσης η προσθήκη εξαρτώμενων μελών, η αναπηρία και η ηλικία προκειμένου να υπολογιστούν μειώσεις ή απαλλαγές που προβλέπονται (τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος) και ο χαρακτηρισμός του κατ΄ επάγγελμα αγρότη καθόσον τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης.
  5. εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, πχ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του έντυπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους. Στους συγκεκριμένους κωδικούς αναγράφονται ποσά που δεν θεωρούνται εισοδήματα, απαλλάσσονται και από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης αλλά καλύπτουν προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων. Πρόκειται μεταξύ άλλων για τα έσοδα από πωλήσεις ακινήτων (αφαιρουµένων των δαπανών κτήσης των ακινήτων), τα έσοδα από πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, τις εφάπαξ παροχές ασφαλιστικών ταμείων, τις χρηματικές αποζημιώσεις για ηθική βλάβη, τα έσοδα από δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, τα κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, τις προνοιακές παροχές που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρίες και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων τις πανδημίας του Covid-19.
  6. Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις ανεξάρτητα από το έτος που αφορούν τα οποία εισπράχθηκαν το 2021 με τη προθεσμία υποβολής της δήλωσης να λήγει στο τέλος του 2022. Ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023. Ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα ύστερα από αίτηση στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν την οφειλή από τον φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγούμενων ετών σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση.


Πηγή: www.bankingnews.gr

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR