ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων των Υποψηφίων ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 01/2022

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων των Υποψηφίων ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 01/2022

                                                                                                         Κοζάνη, 05/07/2022
                                                                                                                                         

 

 

                                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων των Υποψηφίων

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Της Πράξης

«Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση δεξιοτήτων Ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής» με κωδ. ΟΠΣ 5030631

Αρ. Πρόσκλησης: 01/2022

Στα πλαίσια της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση δεξιοτήτων Ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδ. ΟΠΣ 5030631   ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων των υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων, μόνο ηλεκτρονικά  μέχρι ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, δηλ. έως 08/07/2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ 01/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ανακοίνωσης.

 

Για το Επιμελητήριο Κοζάνης 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

  

 

 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων των Υποψηφίων ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR