ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Σκληρά πρόστιμα του ΓΕΜΗ στις ασυνεπείς επιχειρήσεις από 1 Ιουλίου 2022 με αναστολή καταχωρίσεων

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Σκληρά πρόστιμα του ΓΕΜΗ στις ασυνεπείς επιχειρήσεις από 1 Ιουλίου 2022 με αναστολή καταχωρίσεων

Σκληρά πρόστιμα του ΓΕΜΗ στις ασυνεπείς επιχειρήσεις από 1 Ιουλίου 2022 με αναστολή καταχωρίσεων

Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν καμία απολύτως νέα αίτηση μέχρι να δημοσιεύσουν τις πράξεις (οικονομικές καταστάσεις κλπ) που εκκρεμούν - Από 1ης Οκτωβρίου θα επιβάλλονται και πρόστιμα έως 100.000 ευρώ

«Αγριεύει» το ΓΕΜΗ με τους …ξεχασιάρηδες επιχειρηματίες που δεν δίνουν στη δημοσιότητα αρχικά τους ετήσιους ισολογισμούς όπως και άλλες διοικητικές πράξεις που αφορούν τις επιχειρήσεις.
Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου νόμου 4919/2022 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον οποίο, η εταιρεία που εκπληρώνει εκπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της με τις δημοσιεύσεις θα τίθεται σε Αναστολή Καταχώρισης και στη συνέχεια θα πέφτουν πρόστιμα έως 100.000 ευρώ.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με την εφαρμογή του νέου νόμου επιδιώκει να βάλει τάξη στο ΓΕΜΗ.
Μέχρι σήμερα αρκετές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν την υποχρέωση των δημοσιεύσεων και το ΓΕΜΉ ως ο φτωχός συγγενής.
 
Αξιοσημείωτο είναι στην πολύχρονη πορεία του ήταν ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος» πριν ρίξει το μεγάλο κανόνι είχε σταματήσει την ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων.
Τον κανόνα της αδιαφορίας ακολουθούσαν κι άλλες μεσαίες και πιο μικρές εταιρείες διότι οι ποινές ήταν «αστείες» για τις αντίστοιχες παραβάσεις ενώ μέχρι πρότινος δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου με συνέπεια αρκετές επιχειρήσεις να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του.

Τα ψέματα … τέλος

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ Σωτήρης Αναγνωστόπουλος είπε στο ΒΝ ότι το ΓΕΜΗ εισέρχεται σε νέα φάση και για τις επιχειρήσεις τελείωσαν τα ψέματα ενώ η αναβλητικότητα θα πληρώνεται, σημειώνοντας ότι ο έλεγχος θα είναι αυτοματοποιημένος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την 1η Ιουλίου 2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν και πρόστιμα.
Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο απαιτείται να καταχωρούνται επικαιροποιημένες πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων εγγραφής.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στο νέο νόμο 4919/2022, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αναστολής καταχώρισης για όσες επιχειρήσεις και για όσο διάστημα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων τους στο Γ.Ε.ΜΗ.
Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4919/2022, προκύπτει ότι από την 01-07-2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.
Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που τίθενται με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4919/2022 δεν αίρουν και δεν αναστέλλουν τις προθεσμίες που προβλέπονται στις ειδικότερες διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία των εταιρειών, ανά νομικό τύπο.
Στόχος της διάταξης δεν είναι να υποκαταστήσει το εταιρικό δίκαιο, αλλά να υποχρεώσει τους μη συνεπείς υπόχρεους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., για πράξεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες και σημαντικές, τόσο για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και για την προστασία των τρίτων. 

Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, οι λόγοι για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:

α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,
β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,
δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,
ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου».

Νίκος Θεοδωρόπουλος
www.bankingnews.gr
 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR