Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 48.000.000 €.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Πηγή: https://www.oaed.gr