ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα ετών 2021-2022-2023».

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα ετών 2021-2022-2023».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ«Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα ετών 2021-2022-2023».

 

Παρακαλώ δείτε το σχετικό αρχείο.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ«Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα ετών 2021-2022-2023».

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR