ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

Η Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΣΔΑΜ) έχοντας στόχο την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των εν λόγω περιοχών προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα / προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες γενικότερα.
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, ανέρχεται σε 9.748.717,73€, ενώ το ποσοστό επιχορήγησης σε 80% για την υλοποίηση έργων επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 20.000€ έως 200.000€.
H Δράση διέπεται από τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας- De minimis) και υλοποιείται από το Πράσινο Ταμείο και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ οι αρμόδιοι εταίροι του ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της Δράσης).

Για περισσότερες πληροφορίες

 https://kepa-anem.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF/

Στο τέλος του άρθρου μπορείτε να κατεβάσετε αρχείο ερωτήσεων-απαντήσεων  σχετικά με το πρόγραμμα.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR