ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΕ-Κοινωνική Καινοτομία: Σχέδιο Juncker – Υποστήριξη μικροεπιχειρήσεων σε Βουλγαρία και Πολωνία

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • ΕΕ-Κοινωνική Καινοτομία: Σχέδιο Juncker – Υποστήριξη μικροεπιχειρήσεων σε Βουλγαρία και Πολωνία

Από τον Οκτώβριο του 2019, το σχέδιο Juncker έχει κινητοποιήσει συμπληρωματικές επενδύσεις ύψους 439,4 δισ. ευρώ,

 

Το σχέδιο Juncker για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) υποστηρίζει συμφωνίες χρηματοδότησης στη Βουλγαρία και την Πολωνία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) υπέγραψε την πρώτη συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων στη Βουλγαρία με τα ΝΧΙ JOBS συνολικής αξίας 10 εκατ. BGN (κάτω από 5,1 εκατ. Ευρώ) στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει περίπου 320 μικροεπιχειρήσεις σε διάφορους τομείς του δανείου, με έμφαση σε νέους επιχειρηματίες, γυναίκες, βιοτέχνες και μικροκαλλιεργητές.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε να χορηγήσει 30 εκατ. Ευρώ στη Mabion για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της σχεδίων.

Το Mabion είναι μια πολωνική εταιρεία βιοτεχνολογίας με επίκεντρο την ανάπτυξη και την παραγωγή ορισμένων τύπων καρκίνου του αίματος, όπως το λέμφωμα, και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η Mabion θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από το Plan Juncker για ένα ευρύ πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, οδηγώντας σε κλινικές δοκιμές, καθώς και την επέκταση των δυνατοτήτων της με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Η εταιρεία αναμένει να απασχολήσει 96 επιπλέον προσωπικό. Σχολιάζοντας τη συμφωνία στη Βουλγαρία, η Marianne Thyssen , Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα της Εργασίας, δήλωσε: » Με χαροποιεί το γεγονός ότι η πρώτη συμφωνία εγγυήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία στη Βουλγαρία είναι καρποφόρος. Χάρη στην υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, περίπου 320 μικροεπιχειρήσεις σε όλη τη Βουλγαρία θα έχουν ενισχυμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα πρωταρχικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων σε δράση, υποστηρίζοντας την απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, τις γυναίκες και τους νέους επιχειρηματίες σε αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην έναρξη των εργασιών τους. εδώ .

Από τον Οκτώβριο του 2019, το σχέδιο Juncker έχει κινητοποιήσει συμπληρωματικές επενδύσεις ύψους 439,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στη Βουλγαρία και 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ στην Πολωνία. Το σχέδιο υποστηρίζει επί του παρόντος περισσότερα από ένα εκατομμύριο νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Juncker αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε σχέση με το βασικό σενάριο. Μέχρι το 2022, το σχέδιο Juncker θα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 1,8% και θα έχει προστεθεί 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. (Για περισσότερες πληροφορίες: Annika Breidthardt – Τηλ .: +32 229 56153, Siobhan Millbright – Τηλ .: +32 229 57361)

Πηγή: europa.eu

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR