ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΚΕ: Βασικό τμήμα της σύγχρονης επικοινωνίας και του marketing στις επιχειρήσεις

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • ΕΚΕ: Βασικό τμήμα της σύγχρονης επικοινωνίας και του marketing στις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Πρέπει δηλαδή να σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (να δείχνουν σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε, στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου καθώς και στην ποιότητα ζωής).

Κάθε επιχείρηση, (ιδιωτική ή δημόσια, οργανισμός ή μη κυβερνητική οργάνωση) για να μπορέσει να εδραιωθεί, να γίνει πιο γνωστή στο χώρο της και για να χτίσει την εικόνα της, χρησιμοποιεί διάφορα μέσα και αναπτύσσει διάφορες δράσεις. Τα μέσα αυτά και οι δράσεις μπορεί να είναι η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και, τα τελευταία χρόνια, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία κατά την τελευταία δεκαετία αποτελεί έννοια όλο και περισσότερο συνδεδεμένη με την εικόνα των επιχειρήσεων. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης προβάλλεται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η συνείδηση και η επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης

Ορισμός και τα οφέλη της ΕΚΕ

«Ως εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η εφαρμοζόμενη πολιτική, από επιχειρήσεις. η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα. Ενώ ως εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται η εφαρμοζόμενη πολιτική από επιχειρήσεις η οποία αφορά δράσεις, ανθρωποκεντρικές, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας .

Μια εταιρεία που έχει φροντίσει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης αποκομίζει τα παρακάτω οφέλη:

  1. Πρώτον, από τη μεριά των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ένας στους δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω, για να αγοράσει προϊόντα που σέβονται την κοινωνία και το περιβάλλον. Όσον αφορά την Ελλάδα σχετικά με τον μέσο όρο των λοιπών χωρών της Ε.Ε., προκύπτει το εξής: Oι Έλληνες καταναλωτές, κατά δήλωσή τους, σε ποσοστό 44% έναντι 40%, του ευρωπαϊκού μέσου όρου. είναι περισσότερο διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα, για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προέρχεται από μια επιχείρηση, που δηλώνει ότι στοχεύει να έχει ένα θετικό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
  2. Δεύτερον, από την πλευρά των εργαζομένων. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ευκολότερα προσωπικό ποιότητας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Regus, ποσοστό 43% των περίπου 40.000 συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε, ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναμες καλές θέσεις εργασίας, θα προτιμούσαν την πιο φιλάνθρωπη εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα προσφέρουν στην κοινωνία είναι σε καλύτερη θέση, ώστε να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχο δυναμικό.
  3. Τρίτον, από την πλευρά των επενδυτών. Διαπιστώνεται κατακόρυφη άνοδος των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη περισσότερα από 200 ταμεία, από συνδρομές επιχειρήσεων με καθαρά δεοντολογικό χαρακτήρα και περιουσιακά στοιχεία 11 δισ. ευρώ.

Η ΕΚΕ βασικό τμήμα της επικοινωνίας και του marketing

Η ΕΚΕ θεωρείται βασικό τμήμα της σύγχρονης επικοινωνίας και του marketing. Εφόσον η ΕΚΕ σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά, καταλήγει σε επιτυχία τόσο για τον οργανισμό που ανέλαβε να υπηρετήσει έναν κοινωνικό στόχο, όσο και για την ίδια την κοινωνία, που αντλεί από αυτόν οφέλη.

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια κατάσταση όπου και τα δύο μέρη κερδίζουν (win-win situation). Εφόσον οι πόροι, που διαφορετικά θα δεσμεύονταν για εσωστρεφείς σκοπούς, π..χ. διαφημιστικούς, καταλήγουν να μετουσιώνονται σε κοινωνικά προγράμματα, δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να αμφισβητηθεί η αξία της ΕΚΕ..Έτσι, αυξάνεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες οργανώσεις και καλλιεργείται σχέση συνταύτισης και συνυπηρέτησης κοινών στόχων.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στον χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, οι οποίες επενδύουν τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες δημιουργούν προσδοκίες στους πολίτες, δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζόμενους, σε πελάτες και σε προμηθευτές

Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνονται με οργάνωση, μεθοδικότητα, προγραμματισμό και επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα, γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία με ικανοποίηση. Διαδραματίζουν ρόλο ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής φήμης της επιχείρησης ή του οργανισμού, που συντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Πηγές

  • Αναλυτής, Ν. (2007), Εισήγηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Ινστιτούτου Επικοινωνίας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Κατανάλωση-CSR 2007», 24 Απριλίου, Αθήνα.
  • Free Sunday (2019) Ο ρόλος της ΕΚΕ και τα οφέλη που προσφέρει(Αφιέρωμα) 17/03/2019.
  • Hohner P., (2007), «An overview of CSR», Corporate Social Responsibility, An Implementation guide for business, pp 1-12
  • ΒΙΚΙΒΛίΑ (2019) «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και οργανισμών», Προσπελάστηκε 15/5/2019
Μαρία Δ. Σινανίδου, Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια - Δημοσιογράφος
Πηγή: www.epixeiro.gr 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR