ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - GDPR: Δωρεάν εργαλείο για την αυτοματοποίηση των ελέγχων προστασίας δεδομένων

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • GDPR: Δωρεάν εργαλείο για την αυτοματοποίηση των ελέγχων προστασίας δεδομένων

Με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων (το GDPR και ο αντίστοιχος κανονισμός 2018/1725 για την προστασία των δεδομένων που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης), πολλοί ιστότοποι ενημέρωσαν τους μηχανισμούς διαχείρισης απορρήτου και επανεξέτασαν τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αυτή η αλλαγή, καθώς και οι παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους, οδήγησαν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θέματα ιδιωτικότητας των ιστοτόπων και οδήγησαν σε αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών στις εποπτικές αρχές.

Το εργαλείο λογισμικού του (EDPS) συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και τις ορθές πρακτικές που επιτρέπουν στους υπεύθυνους και στους σχετικούς ενδιαφερόμενους να συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιστοτόπων χρησιμοποιώντας μια επαναλήψιμη, αξιόπιστη και γρήγορη μέθοδο, χωρίς την μεσολάβηση κάποιας υπηρεσίας cloud τρίτου μέρους που να συγκεντρώνει αυτά στοιχεία. Το εργαλείο είναι αυτόνομο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε intranets χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η ανοικτή άδεια χρήσης λογισμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL-1.2) επιτρέπει στους εμπειρογνώμονες να προσαρμόζουν τα εργαλεία στις δικές τους ανάγκες.

Το εργαλείο συλλέγει στοιχεία για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως cookies, ή αιτήσεις προς τρίτους. Οι παράμετροι συλλογής διαμορφώνονται πριν από την επιθεώρηση και κατόπιν η συλλογή πραγματοποιείται αυτόματα. Τα συλλεχθέντα στοιχεία, διαρθρωμένα σε μορφή αναγνώσιμη από άνθρωπο και μηχανή, επιτρέπουν στους ελεγκτές ιστότοπων, στους υπευθύνους προστασίας δεδομένων και στους τελικούς χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα ποιες πληροφορίες μεταφέρονται και αποθηκεύονται κατά την επίσκεψη ενός ιστότοπου, δηλαδή τη διαδοχική φόρτωση ενός αριθμού ιστού σελίδων χωρίς τη συγκατάθεση ή τη σύνδεση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Πηγή άρθρου: joinup.ec.europa.eu μέσω opendata.ellak.gr

http://www.epixeiro.gr/article/136856

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR