ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Κτηματολόγιο: Η ευκαιρία του ελληνικού κράτους για προσέλκυση επενδύσεων

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, εγκρίθηκε στις αρχές του 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συγχρηματοδότηση του μεγάλου έργου ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, με την κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας.

Το έργο αυτό αφορά στη σύνταξη των ψηφιακών κτηματολογικών διαγραμμάτων και τη δημιουργία της ψηφιακής κτηματολογικής βάσης δεδομένων σε περιοχές, οι οποίες εξαιρούνται από παλαιότερα προγράμματα κτηματογράφησης. Το συνολικό κόστος του τρέχοντος προγράμματος ανέρχεται στα 320 εκατομμύρια ευρώ και οι μελέτες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχή ποσού 83,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σπουδαιότητα του έργου αυτού και η απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενταχθεί το σύνολο της χώρας στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια σημαντική ευκαιρία. Η Ελλάδα θα ανασυγκροτηθεί παραγωγικά μέσω της εφαρμογής κτηματογραφικού συστήματος καταγραφής της ακίνητης περιουσίας και οι υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες θα αναβαθμιστούν σημαντικά. Με άλλα λόγια, η ολοκλήρωση της κτηματογραφικής διαδικασίας διασφαλίζει τα υφιστάμενα δικαιώματα των φυσικών και νομικών προσώπων στο σύνολο της επικράτειας και καλλιεργεί συνθήκες ισονομίας, διαφάνειας και άρσης της γραφειοκρατίας σε ένα περιβάλλον φιλικό για την προσέλκυση νέων και την επέκταση τρεχουσών επενδύσεων.

Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο καταγράφει για πρώτη φορά την ακίνητη περιουσία του, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη στρατηγική αξιοποίησή της προς όφελος της δραστηριοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

Σημειώνεται, ακόμη, πως για κάθε δικαιούχο η δήλωση της ιδιοκτησίας του στο κτηματολόγιο είναι δυνατή, ακόμα και στην περίπτωση απουσίας νομικών εγγράφων. Διακρίνονται δε οι περιπτώσεις κτήσεως δικαιώματος είτε με το καθεστώς της χρησικτησίας, είτε λόγω κληρονομιάς για την οποία δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο αποδοχής ή κληρονομητήριο. Ο δικαιούχος διασφαλίζει το δικαίωμά του με τη χρήση δύο εγγράφων χρησικτησίας (π.χ. Ε9, ένορκη βεβαίωση παρουσία δύο μαρτύρων κ.ά.) στην πρώτη περίπτωση ή συνδυασμού εγγράφων κληρονομιάς (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικά κληρονομιάς, κ.ά.) στη δεύτερη περίπτωση. Οι ανωτέρω δικαιούχοι αντιμετωπίζονται από το Κτηματολόγιο με τρόπο ισότιμο με αυτούς που φέρουν μεταγεγραμμένους τίτλους (συμβόλαια, παραχωρητήρια κ.ά.), ώστε να απαλειφθούν διαπαντός οι ιδιοκτησιακές στρεβλώσεις.

Συνοψίζοντας, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για την προσέλκυση επενδύσεων με προϋπόθεση την ορθή και αξιόπιστη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τη διάχυση της πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόμενο δικαιούχο. Είναι επίσης, μια εξαιρετική κρατική πρωτοβουλία υπέρ του ιδιώτη για να τακτοποιήσει τα ιδιοκτησιακά του ζητήματα και για να τα διασφαλίσει μια για πάντα.

 

Πηγή: http://www.epixeiro.gr/article/134241

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR