ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Στήριξη με τη μορφή επιχορήγησης ή μικτής χρηματοδότησης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του «EICAccelerator Pilot» - Έναρξη υποβολής προτάσεων

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Στήριξη με τη μορφή επιχορήγησης ή μικτής χρηματοδότησης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του «EICAccelerator Pilot» - Έναρξη υποβολής προτάσεων

Στις 6 Ιουνίου 2019 ξεκίνησε η περίοδος υποβολής προτάσεων για το μέσο «EICAccelerator Pilot» το οποίο αποτελεί τμήμα της πιλοτικής δράσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council (EIC) Pilot) στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Οι προθεσμίες (cut off dates)  για τη διετία 2019-2020 είναι οι εξής: 9 Οκτωβρίου 2019, 8 Ιανουαρίου 2020, 18 Μαρτίου 2020, 19 Μαῒου 2020, 7 Οκτωβρίου 2020 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

Στο πλαίσιο του «EIC Accelerator Pilot»παρέχεται στήριξη με τη μορφή επιχορήγησης («grant only») ή  μικτής χρηματοδότησης/blended finance (συνδυασμός «grant» και «equity») σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την περαιτέρω ανάπτυξη ιδεών υψηλού ρίσκου με προοπτικές δημιουργίας νέων αγορών ή ριζικού μετασχηματισμού των υφιστάμενων.

Το «EIC Accelerator Pilot» αντικαθιστά τη 2η Φάση του SME Instrument για την οποία η τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε στις 5 Ιουνίου 2019. Αντίστοιχα διακόπτεται η εφαρμογή της 1ης Φάσης του SME Instrument (Μελέτη Σκοπιμότητας), με τελευταία προθεσμία υποβολής στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους:https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities

H πρόσκληση έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Επιτροπής

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Πηγή:https://www.anko-eunet.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR