ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Η ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κοζάνης Νίκου Σαρρή στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Η ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κοζάνης Νίκου Σαρρή στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια

Η Ενέργεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα χάραξης πολιτικής, σύναψης διεθνών σχέσεων, οικονομικής ανάπτυξης και εξελίξεων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η συζήτηση περί ενεργειακών θεμάτων αφορά συνήθως τη λιγνιτική δραστηριότητα, η οποία λαμβάνει χώρα στην περιοχή τα τελευταία 60 περίπου έτη. Η εκμετάλλευση του λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε διαχρονική εθνική στρατηγική επιλογή, καθώς ακόμη και σήμερα συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στη συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, οι ευκαιρίες που προσφέρουν πηγές ενέργειας όπως το φυσικό αέριο ή οι ανανεώσιμες πηγές προς στις τοπικές κοινωνίες, είναι πεδίο σχετικά ανεξερεύνητο για τη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, η κατασκευή του TAP είναι έργο αιχμής το οποίο αφορά άμεσα την Περιφέρεια, αλλά δεδομένου ότι βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής, δεν έχει εμφανίσει ακόμη το σύνολο των δυνατοτήτων τις οποίες μπορεί να προσφέρει στην οικονομία. Η πρόσφατη συμφωνία για τον νέο αγωγό EastMed ενισχύει την πεποίθηση ότι η διαμετακόμιση της ενέργειας, από τις χώρες-παραγωγούς προς τις χώρες-καταναλωτές, είναι γεωστρατηγικό ζήτημα ύψιστης σημασίας. Το ερώτημα είναι: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πως μπορεί να μεγιστοποιήσει το όποιο όφελός της;

Η δε κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία οδηγεί τις χώρες μέλη της ένωσης σε περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει ήδη επηρεάσει το εθνικό ενεργειακό σύστημα. Έως το 2050 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Σε τοπικό επίπεδο, η εν λόγω πολιτική έχει επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό την τοπική οικονομία μέσω της μείωσης της λιγνιτικής δραστηριότητας. Στη Δυτική Μακεδονία, πριν από μια δεκαετία παραγόταν το 50% της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοσημείωτο οικονομικό όφελος  για την τοπική οικονομία. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί δραματικά.

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε "οδικό χάρτη" προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών  διοξειδίου του άνθρακα, µε σκοπό τον µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2050. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πληροφορούμαστε, ότι η μετάβαση προς τη μεταλιγνιτική περίοδο έχει ήδη αρχίσει.  Τι κάνουμε όμως για αυτό; Το Επιμελητήριο Κοζάνης, από το 2016 έχει εκπονήσει σχετική μελέτη ώστε να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον περιοχής και να αναδείξει τη δυναμική ανάπτυξης του. Επίσης, έχει μελετήσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων και έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην ίδρυση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.  

Προσφάτως, το Επιμελητήριο κλήθηκε να συμμετέχει σε σύσκεψη με την Παγκόσμια Τράπεζα η οποία είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Οδικό Χάρτη μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας. Ομολογουμένως, ήταν μια από τις σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες το Επιμελητήριο κλήθηκε να συμμετέχει σε παρόμοιες διαδικασίες, δεδομένου ότι στο σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ή τον σχεδιασμό του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, δεν ζητείται η ουσιαστική συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου. Αναφέρομαι όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση διότι ήταν μια άριστη ευκαιρία ώστε να παρουσιάσουμε το έργο μας και να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Θα θέλαμε όμως ο διάλογος αυτός να έχει συνέχεια. Το Επιμελητήριο και οι επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να έχουν σημαίνοντα ρόλο στη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας. Αυτό σημαίνει πρωτίστως ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των τοπικών φορέων. Τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς έρευνας και τεχνολογίας, τοπικές κοινότητες και φυσικά επιμελητήρια και τοπικές επιχειρήσεις.

Ως, Επιμελητήριο έχουμε ήδη κάνει το πρώτο βήμα με την εκπόνηση μελετών στρατηγικού χαρακτήρα και την υποστήριξη εκδηλώσεων διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως η σημερινή.  Το 1ο Διεθνές Συνέδριο «Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ: Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» είναι μια άριστη ευκαιρία διαλόγου σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται  και τις κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να έχει υπόψη η τοπική οικονομία. Με αφορμή τη αναδιάρθρωση που επιχειρείται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας αισθάνομαι ότι πρέπει να ειπωθεί το εξής. Είναι κρίσιμο,  η επένδυση που έχει κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε ερευνητικές υποδομές, κτηριακές και εξοπλισμό, να αρχίσει επιτέλους να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Ει δυνατό πρέπει τα ερευνητικά ιδρύματα να ενισχυθούν με το ανθρώπινο δυναμικό εκείνο το οποίο θα διαδραματίσει καταλυτικό ρολό στην επιστροφή της αξίας των χρημάτων που επενδύονται προς την τοπική οικονομία.

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει σθεναρά ότι οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να εστιάσουν τα νέα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να στηρίζονται στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη προστιθέμενη αξία. Επίσης, η στήριξη της επιχειρηματικότητας ως παραγωγού θέσεων εργασίας, πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα διότι είναι η μοναδική διέξοδος για την τόνωση της οικονομίας. Η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι ένα πεδίο το οποίο προσφέρει ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά.  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε να τοποθετηθεί ο θεμέλιος λίθος προς την κατεύθυνση αυτή.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR