ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας

 

 

Συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 2 Μαΐου, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το νεοσυσταθέν όργανο που προβλέπει ο νέος επιμελητηριακός νόμος, το οποίο έχει ως αποστολή τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ασκεί μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες: α. Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας. β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, γ. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας, εκπρόσωποι περιφερειακών επαγγελματικών οργανώσεων, οι διοικητικοί προϊστάμενοι όλων των Επιμελητηρίων και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουν οι: Νίκος Σαρρής, Ευθύμης Χασιώτης, Αντώνης Πουγαρίδης (Επιμελητήριο Ν. Κοζάνης), Νίκος Ράμμος, Γιώτας Παναγιώτης (Επιμελητήριο Ν. Γρεβενών), Καραταγλίδης Χαράλαμπος (Επιμελητήριο Ν. Καστοριάς), και Σάββας Σαπαλίδης (Επιμελητήριο Ν. Φλώρινας). Πρόεδρος εκλέχτηκε ομόφωνα ο Νίκος Σαρρής, που είναι και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ν. Κοζάνης, Α” Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Καστοριάς Χ. Καρατογλίδης, και Β” Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φλώρινας Σάββας Σαπαλίδης. Έδρα του οργάνου ορίστηκε το ΕΒΕ Ν. Κοζάνης, ενώ αποφασίστηκε οι τακτικές συνεδριάσεις να γίνονται εκ περιτροπής στις έδρες των τεσσάρων Επιμελητηρίων. Το επόμενο διάστημα, προγραμματίζεται συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θοδωρή Καρυπίδη, στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασμού για τους επόμενους μήνες.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR