ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένες περιληπτικές διακηρύξεις  για την ανάδειξη  αναδόχου των έργων:

  1. «Ανάδειξη και προβολή της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό»
  2. «Προβολή Και Ανάδειξη Των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Π.Ε. Φλώρινας»
  3. «Προμήθεια Υλικού Για Τις Ανάγκες Του ΕΒΕ Φλώρινας»

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Εταιρεία Προώθησης Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.). Τα έργα προκηρύσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας και χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012 – 2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Για την λήψη των Αναλυτικών Διακηρύξεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, είτε στη διεύθυνση της Αστικής Εταιρείας Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης, Ι. Φαρμάκη 2, Κοζάνη, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eve.aepek@gmail.com, για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και εντός του ωραρίου εργασίας. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑAna769deixiSygkr_F11214.Pl.-Periliptiki769Diaki769ryxi.pdf
E769ntypokaiIl_F11250.Yliko769-Periliptiki769Diaki769ryxi.pdf
Yliko769-Periliptiki769Diaki769ryxi_F11289.pdf

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR