ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

                                                  

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια διάφορου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα) για τις ανάγκες των Μ.Υ. & Κ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με τις αρίθμ. 16558/10-05-2016 (ΑΔΑ: 7ΓΚΜΟΡΕΠ-Μ5Μ) & 16559/10-05-2016 (ΑΔΑ: 7Γ24ΟΡΕΠ-17Β) αναλήψεις υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης συνολικής δαπάνης 22.000 €.

Γλώσσα :Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 31-5-2016 και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη) ή έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email: pvafeiadis@3ype.gr

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη ( 2313320537, 2313320584

    

                                                                                                  

                                                                   Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

 

                                                            

 

                                                             Γιώργος Κ. Κίρκος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR