ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ - Εκδήλωση στην Κοζάνη για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

 

 Alogo_el_F24471.jpg

 

 

 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του

να παρακολουθήσουν στην Κοζάνη την Εκδήλωση για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Το Επιμελητήριο Κοζάνης καλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του να παρακολουθήσουν την ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνης).

Η παρουσίαση θα γίνει από στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

16.00-17.00: προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων

17.00-18.30:     Παρουσιάσεις:

                    -   Δράση «Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό και την

                         ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

-       Δράση αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

-       ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

18.30-18.45: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

18.45-20.15:     Παρουσιάσεις:

                     -   Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

                     -   Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας

                         Εκπαίδευσης».

                     -ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR