ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Υποχρέωση κωδικοποίησης των καταστατικών τροποποίησης Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.

 

 Alogo_el_F12667.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποχρέωση κωδικοποίησης των καταστατικών τροποποίησης Ο.Ε., Ε.Ε. & Ι.Κ.Ε.

 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης σας ενημερώνει ότι κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης

Ο.Ε. και Ε.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από κωδικοποίηση του καταστατικού,

προκειμένου να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΥΑ Κ1-884/2012, άρθρο 4 παρ. 1, ΦΕΚ 1420/12τ.Β’).

Το ίδιο ισχύει και για τις Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2α του Ν. 3419/2005, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/2014, τ. Α’).

Υπενθυμίζεται ότι για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε. η ανωτέρω υποχρέωση κωδικοποίησης προβλεπόταν

ανέκαθεν από τις διατάξεις των Νόμων 3190/1955 και 2190/20.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων για την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης,

προκειμένου να γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις για καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR