Εμφάνιση 51 έως 60 από το σύνολο των 65 εγγραφώνΠροκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

  • 16/03/2016
Κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέροντα...

Δήμος Εορδαίας - Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού

  • 16/03/2016
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός διαγωνισμός: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη μηλότερη τιμή επί του συνόλου ή για κάθε ομάδα Ν.Π. ξεχωριστά. Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 72.602,50 ευρώ (με Φ.Π.Α.), C.P.V.: 15511100-4. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφ...

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας.

  • 16/03/2016
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμό με τη διαδικασία «Συμφωνίας- Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης η οποία επισυνάπτεται. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) προ...


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR