Εμφάνιση 31 έως 40 από το σύνολο των 66 εγγραφών


περιληπτική διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:Προμήθεια Υλικού Για Τις Ανάγκες Εορτασμού 100 Χρόνων Του ΕΒΕ Κοζάνης ".

 • 31/12/2018
    Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη περιληπτική διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "Προμήθεια Υλικού Για Τις Ανάγκες Εορτασμού 100 Χρόνων Του ΕΒΕ Κοζάνης ". Για την λήψη της Αναλυτικής Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, είτε στη διεύθυνση της Αστικής Εταιρείας Προώθησης της Επιχειρηματικότ...

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής

 • 12/03/2018
Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη περιληπτική διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής". Για την λήψη της Αναλυτικής Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, είτε στη διεύθυνση της Αστικής Εταιρείας Προώθησης της Επιχειρηματ...

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

 • 17/08/2017
Παρακαλούμε βρείτε συνημμένες περιληπτικές διακηρύξεις για την ανάδειξη αναδόχου των έργων: «Υπηρεσίες συντονισμού και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στήριξης Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας» Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Εταιρεία Προώθησης Επιχειρημα...

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

 • 14/08/2017
Παρακαλούμε βρείτε συνημμένες περιληπτικές διακηρύξεις  για την ανάδειξη  αναδόχου των έργων: «Ανάδειξη και προβολή της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό» «Προβολή Και Ανάδειξη Των Συγκριτικών Πλεονεκτημ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Προβολή και προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 33ης Έμπορο-Βιοτεχνικής & Γεωργικής Έκθεσης"

 • 03/08/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Προβολή και προώθηση του γαστρονομικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο 33ης Έμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης»...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Σχεδίων Παροχής για τις ανάγκες του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Π.Ε. Κοζάνης»

 • 17/07/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Σχεδίων Παροχής για τις ανάγκες του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγω...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας»

 • 04/07/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας». Το ύψος του προϋπο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο

 • 04/07/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Προβολή της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας». Το ύψος του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 9...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο "Προμήθεια οργάνων για τις ανάγκες του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Κοζάνης".

 • 28/06/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Προμήθεια οργάνων για τις ανάγκες του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Κοζάνης».  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Καθαριότητα χώρων και εγκαταστάσεων της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας»

 • 20/06/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Καθαριότητα χώρων και εγκαταστάσεων της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας». Το ύψος του προϋπολογισ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Ενοικίαση και Τοποθέτηση Δομών για τη Διοργάνωση της 33ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας»

 • 16/06/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στήριξης Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να καταθέσουν προσφορά, γι...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της συμμετοχής των Επιμελητηρίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Messe Frankfurt Exhibition GmbH (ISH).

 • 09/02/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στήριξης Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να καταθέσουν προσφορά, γι...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο

 • 09/01/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στήριξης Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να καταθέσουν προσφορά, για την ανάδειξη του αναδόχου τ...

Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές

 • 29/09/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Σανοζίδου Δ/νση: Κάνιγγος 20, ΤΚ 10181 Τηλ: 213 1514326 Em...


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 3η ΥΠΕ

 • 16/09/2016
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των εργασιών έκδοσης Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου Εγκατάστασης των ανελκυστήρων των Μονάδων & Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (όπως συνημμένος πίνακας), προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο κα...Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • 13/09/2016
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια Μηχανολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού" προϋπολογισμού 24.000,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ

 • 04/07/2016
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ....
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 385/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ελαστικών και ζαντών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

 • 14/04/2016
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 385/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ελαστικών και ζαντών για τη συντήρηση των...ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2018, (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • 14/04/2016
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2018, (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ...


Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

 • 16/03/2016
Κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία. Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέροντα...

Δήμος Εορδαίας - Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού

 • 16/03/2016
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός διαγωνισμός: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη μηλότερη τιμή επί του συνόλου ή για κάθε ομάδα Ν.Π. ξεχωριστά. Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 72.602,50 ευρώ (με Φ.Π.Α.), C.P.V.: 15511100-4. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφ...

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας.

 • 16/03/2016
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμό με τη διαδικασία «Συμφωνίας- Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης η οποία επισυνάπτεται. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) προ...ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR