Εμφάνιση 21 έως 30 από το σύνολο των 65 εγγραφών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο

  • 09/01/2017
Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στήριξης Επιχειρηματικότητας στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να καταθέσουν προσφορά, για την ανάδειξη του αναδόχου τ...

Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές

  • 29/09/2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Σανοζίδου Δ/νση: Κάνιγγος 20, ΤΚ 10181 Τηλ: 213 1514326 Em...


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 3η ΥΠΕ

  • 16/09/2016
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση των εργασιών έκδοσης Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου Εγκατάστασης των ανελκυστήρων των Μονάδων & Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (όπως συνημμένος πίνακας), προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο κα...Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 13/09/2016
Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια Μηχανολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού" προϋπολογισμού 24.000,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ....
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR