Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 46 εγγραφών∆ιακηρύξεις προµήθειας διαφόρων υλικών

  • 21/04/2016
Η ∆ΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr) προσκαλεί, κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών αυτής και των πιο κάτω ∆ιακηρύξεων, τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στους παρακάτω µειοδοτικούς ∆ιαγωνισµούς µε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η χαµηλότ...∆ιακηρύξεις προµήθειας διαφόρων υλικών

  • 05/02/2016
Η ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr) προσκαλεί, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών αυτής και των πιο κάτω διακηρύξεων, τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στους παρακάτω μειοδοτικούς διαγωνισμούς με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η χαμηλό...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR